Zodra u een fotoshoot boekt, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden daarom goed door.

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Jorin fotografie.
Bij het afnemen van producten of diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u vragen of opmerkingen over deze voorwaarden dan kunt u schriftelijk en voorafgaand aan de fotoshoot contact opnemen met Jorin fotografie.

De fotograaf behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en regels ten alle tijden aan te passen.

Fotoreportages & albums en de levering daarvan
U kiest voor een bepaalde fotograaf, omdat de stijl/ werkwijze van deze fotograaf u aanspreekt. Iedere fotoshoot wordt met veel zorg uitgezocht en bewerkt. De foto's die u ontvangt zijn een ruime selectie. Foto's die u niet ontvangt zijn dubbel geweest of hebben de selectie van Jorin fotografie niet doorstaan. Op deze foto's kunt u geen beroep doen.

Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beide schikt. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) wordt door de fotograaf besloten om deze wel of niet door te laten gaan. Dit wordt uiterlijk op de ochtend (09:00uur) van de shoot besproken. Uiteraard wordt er dan samen kosteloos naar een nieuwe datum gekeken om de fotoshoot te laten plaats vinden.
Voor het leveren van de foto's hanteert Jorin fotografie c.a. 2 tot 4 weken. Mocht dit om wat voor reden niet haalbaar zijn laat dit dan weten.
Het leveren van de foto's gaat middels een online galerij welke alleen voor de klant beschikbaar is en met wie de klant dit zelf deelt.
Na het leveren van de foto's is Jorin fotografie niet meer verantwoordelijk voor het bewaren van de foto's.
Tip: Sla de foto's op meerdere locaties op zodat u altijd een back-up heeft. De galerij waar de foto's in staan blijft 1 maand online.
Voor het leveren van albums is Jorin afhankelijk van de leverancier. Als u een album wilt bestellen, vraag Jorin dan naar de mogelijkheden en prijzen.

Boekingen/ Annuleringen
Een fotoshoot boeken kan via het formulier op de website, per telefoon, via WhatsApp of per email.
Het kan altijd voorkomen dat een fotoshoot niet door kan gaan. Dit kan zijn door ziekte, veranderingen in de persoonlijke situatie of andere omstandigheden. Mocht dit het geval zijn, laat dit dan tijdig weten aan Jorin fotografie. We overleggen dan gezamenlijk wanneer de shoot wel zou kunnen plaatsvinden.

Bij annulering door de klant 7 dagen voor de fotoshoot wordt 50% van de factuur in rekening gebracht. Bij annulering door de klant minder dan 24 uur voor de afgesproken datum wordt 100% van de factuur in rekening gebracht. De dagen die daar tussen vallen wordt 75% van de factuur in rekening gebracht.

Betalingen
Na de fotoshoot ontvangt u de factuur via de mail. De klant ontvangt de foto's nadat er volledig betaald is. De fotoshoot met bijbehorende foto's zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is volledige teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

Klachten/ Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
Klachten over het geleverde werk dienen binnen vijf dagen na levering schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
De klant kiest voor de stijl/ werkwijze van Jorin fotografie, klachten over de stijl/ werkwijze acht zij daarom hierdoor ongegrond. Jorin fotografie is niet aansprakelijk voor het mislukken van foto's door kleding, make-up of andere uiterlijke kenmerken of keuzes van de klant.
De fotograaf kan ook geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
U bent tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf. Deelname aan een fotoshoot bij Jorin fotografie is volledig op uw eigen risico.

Auteursrecht & bewerken van foto's
Op geleverde foto's rusten altijd de auteursrechten bij de fotograaf. U koopt een digitale foto, niet de rechten van de foto. Als u een foto wil gebruiken voor commerciële doeleinden dient u altijd voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan Jorin fotografie.
Het online plaatsen op sociale media is uitsluitend toegestaan mits de foto met logo en naamsvermelding wordt gebruikt. Dit kan onder de naam @jorinfotografie.
Bij het boeken van een fotoshoot geeft u Jorin fotografie toestemming om de gemaakte foto's te gebruiken voor haar sociale media, website en drukwerk etc.
Wanneer u wil dat de foto's niet worden gebruikt voor een of meerdere doeleinden dient u dit voorafgaand aan de fotoshoot schriftelijk kenbaar te maken.
Het is niet toegestaan foto’s anders te bewerken/ uit te snijden dan Jorin fotografie heeft gedaan. (Denk hierbij aan Instagram/ Facebook filters). Dit omdat dit ten koste gaat van de kwaliteit en dit geen goede reclame is voor haar bedrijf.

Privacy/ Persoonsgegevens
Alle klantgegevens (email/ adres of telefoonnummer) worden slechts gebruikt voor het uitvoeren en afhandelen voor bestellingen. De klantgegevens worden door Jorin fotografie nooit ter beschikking gesteld aan derden.

Bedrijfsnaam: Jorin fotografie Website: www.jorinfotografie.nl Email: info@jorinfotografie.nl


Algemene voorwaarden 2023