Privacyverklaring Jorin fotografie
Dit is de privacyverklaring van Jorin fotografie. Jorin fotografie bestaat uit één persoon: Jorinda Meijers. Jorin fotografie respecteert jullie privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Jorin fotografie is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door ons worden verzameld. Omdat Jorin fotografie haar policy eenzijdig kan wijzigen adviseer ik jullie deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Bij vragen of klachten kunnen jullie altijd terecht bij mij via een mail aan info@jorinfotografie.nl

Contactgegevens:
* www.jorinfotografie.nl
* Jonkheer van Sypesteynlaan 20
* 1231XN Loosdrecht
* 06 – 19938091
* KVK 62741349

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jorin fotografie verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je gebruik wilt maken van mijn diensten.
Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s in opdracht gemaakt
– Gegevens over je activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Jorin fotografie verwerkt
Jorin fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@jorinfotografie.nl dan verwijder ik deze informatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jorin fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
• Om thuisreportages te kunnen doen
• Om een reportage te kunnen plannen/reserveren
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om jouw betaling af te kunnen handelen
• Jorin fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoelang Jorin fotografie persoonsgegevens bewaart
Jorin fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Contactgegevens: Jorin fotografie bewaart je personalia, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum 7 jaar (wettelijke verplichting)
In jouw opdracht gemaakte foto’s: Jorin fotografie bewaart de foto’s tot haar bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overeengekomen.
Zolang Jorin fotografie je foto’s bewaart, kun je deze bij mij opvragen.
Foto’s kunnen worden gepubliceerd op mijn eigen website www.jorinfotografie.nl.
Voor publicatie op social media en websites van derden wordt toestemming gevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jorin fotografie verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies die Jorin fotografie gebruikt
Jorin fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Jorin fotografie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Jorin fotografie hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jorinfotografie.nl

Hoe Jorin fotografie persoonsgegevens beveiligt
Jorin fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jorinfotografie.nl


Privacyverklaring